Bakara Suresi

Bu sayfada Bakara Suresinin 1. Cüz - 1. Sayfasındaki ayetler yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim meaili Prof.Dr Suat Yıldırım’a aittir. Sayfada Hayrat Vakfı’na ait Ahmed Husrev Efendi hazırladığı (Hüsrev Hatlı) nüsha yeralmaktadır.

Bakara Suresi

1. Cüz - 1. Sayfa
2. Sure – Bakara Suresi

Medine döneminde inmiştir, 286 ayettir.

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla

1- Elif, Lâm, Mîm.

2- İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!

3- O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar.

4- Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar.

5- İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.
Çok Önemli!
Bu sayfada yazım yanlışı olması durumunda iletişim sayfasından geri bildirimde bulunabilir, düzeltmemizi sağlayabilirsiniz..
Bu sayfanın yayınlanmasında ticari bir amaç olmayıp, reklamlardan arındırılmıştır.
Teşekkür ederiz.. DemliSozler.com