5 Mart 2024 - Salı

Hafız-ı Şirazi Hayatı ve Sözleri | DemliSözler.com - Hayata adanmış demli sözler ve hayatlar

Sayfamızda İran, Şair Hafız-ı Şirazi hakkında bilgiler yer almaktadır. Kısaca Hafız-ı Şirazi Kimdir? Hayatı ve Sözleri derlenmeye çalışılmıştır. DemliSozler.com, Sözler, Aforizmalar, Bugün doğanlar, Bugün ölenler, Kimler geldi, kimler geçti, Biyografiler, Kısa Hayatlar, Demli sözler, kimin sözü, söz sahibi, sahibinden sözler, demli, sözler, demli sözler, alıntılar, hayatlar, kim söylemiş

Hafız-ı Şirazi

Hafız-ı Şirazi - Hafız-ı Şirazi İran, Şair
Doğum Tarihi : 1318
Ölüm Tarihi : 1389
Hâfız-ı Şirâzî ondördüncü yüzyılda yaşamış İran'lı şair.

Şiraz'da doğmuştur. Farsçanın en büyük şairlerinden biri olduğu kabul edilir. İran tasavvuf şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Şiirlerinde gerçeküstü öğeler de bulunur. Hafız-ı Şirazi, fikirlerindeki kuvvet, görüşlerindeki hususiyet ve edasındaki rindlik bakımından bütün şarkın en lirik şairlerinden biri sayılmış ve şöhreti gün geçtikçe doğuya ve batıya yayılmıştır.Kabri İran ın Şiraz kentinde,şiirlerinde anlattığı gibi bahçelerin içerisindedir.

Küçük yaşta Kur'an-ı kerim okumayı öğrendi. Çeşitli kıraatlara göre okuduğu rivayet edilir. Tefsir ve gramer ilmiyle meşgul olmuş ve bazı kitapları incelemiştir. Kelam ve fen ilminden bahseden Ünlü Mevakıf adlı eseri iyice incelemiş ve zamanının medrese tahsilini tamamlamıştır. Yazdığı şiirler, Seyid Kasım Envar tarafından toplanmış ve Divan halinde basılmıştır. Şiirleri gazel türünden olup, sade, daha çok dervişane, aşıkane ve tasavvufidir. Şiirlerinde Allahü tealaya, Peygamberimize, sallallahü aleyhi ve sellem, evliyaya ve İslamiyete karşı duyduğu derin muhabbet ve sevgiyi halisane bir dil ile anlatmıştır. Nakşibendi yoluna mensup olduğu rivayet edilir. Gazellerinde, AhmedCami, Kemaleddin Ebü'l-Vefa gibi tasavvuf alimlerinin isimlerine yer verir. Hafız'ın Divanı, kendisinin zamanındaki hükümdar ve vezirler ile olan münasebetlerini anlamak için zengin bir kaynaktır. Divan çeşitli dillere çevrilmiştir. Türkçeye de Bosnalı Sudi, Şem'i ve Sururi tarafından çevrilmiştir. Bunlardan başka, Türkçeye çevirenler de olmuş ve şerhleri yapılmıştır.

Hafız-ı Şirazi, Timur Han ile görüşmüştür. Bu hususta şöyle bir hikaye nakledilmiştir: Timur Han 1387'de Şiraz'ı fethettiğinde şehir halkını vergiye bağlamıştı. Hafız-ı Şirazi'ye de bir miktar vergi düştü. Vergiyi verecek durumda olmadığı için Timur Hana giderek iflas ettiğini ve fakir olduğunu söyledi. Timur Han ona söylediği bir beytini hatırlatarak; 'Maşukunun yüzündeki bene Semerkant ve Buhara'yı bağışlayan insan müflis olmaz!' deyince; Hafız-ı Şirazi; 'İşte bu yüzden iflas ettik ya!' diye cevap verince; Timur Han bu zarif ve nükteli cevabı çok beğenip, fakir olması sebebiyle Hafız-ı Şirazi'yi vergiden muaf tutmuştur.

Bu büyük İslam şairi doğduğu yer olan ve şiirlerinde çok methettiği Şiraz'da 1389 (H. 791)da vefat etti ve oraya defnedildi. Daha sonra Şiraz'ı zapteden Sultan Ebü'l-Kasım Behadır'ın veziri Muhammed Muammui tarafından kabri üzerine mükemmel bir türbe yaptırılmıştır.
Yorum ve Değerlendirmeler : Bu içerik 1054 görüntüleme aldı.

Bu söze ilk yorumu siz bırakın!

İçeriğe Yorum Yapın

Bu güne özel Demli Sözler..

DemliSözler.com

Sayfamızda İran, Şair Hafız-ı Şirazi hakkında bilgiler yer almaktadır. Kısaca Hafız-ı Şirazi Kimdir? Hayatı ve Sözleri derlenmeye çalışılmıştır.

İçerik Kategorileri

Sosyal Medya

© 2017-2024 demlisozler.com. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex