Kopernik Hayatı ve Sözleri | DemliSözler.com - Hayatlar ve hayata hoş seda Demli Sözler

Sayfamızda Astronom Kopernik hakkında bilgiler yer almaktadır. Kısaca Kopernik Kimdir? Hayatı ve Sözleri derlenmeye çalışılmıştır. DemliSozler.com, Sözler, Aforizmalar, Bugün doğanlar, Bugün ölenler, Kimler geldi, kimler geçti, Biyografiler, Kısa Hayatlar, Demli sözler, kimin sözü, söz sahibi, sahibinden sözler, demli, sözler, com, demli sözler com

Kopernik

Kopernik - Kopernik Astronom
Doğum Tarihi : 19 Şubat 1473
Ölüm Tarihi : 24 Mayıs 1543
Başak Burcu

Sayfayı Paylaş :

Nicolaus Copernicus (Lehçe: Mikolaj Kopernik; Almanca: Nikolaus Kopernikus; Türkçe: Nikolas Kopernik; 19 Şubat 1473 - 24 Mayıs 1543), rönesans matematikçisi ve Dünya yerine Güneş'in merkezde bulunduğu Güneş merkezli evren modelini formülleştiren astronom.

1543 yılında ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan kitabı De revolutionibus orbium coelestium (Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine) bilim tarihinde önemli bir olay olarak kabul edilmektedir. Bu kitap Kopernik Devrimini başlatmıştır ve bilimsel devrime önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Kopernik, 1466 yılından beri Polonya Krallığın'da bir bölge olan Royal Prussia'da doğmuş ve ölmüştür. Kopernik'in kilise hukuku üzerine doktorası vardı ve aynı zamanda diplomasız olarak bir doktor, polyglot (çok dil bilen insan), klasik âlim, vali, diplomat ve ekonomide günümüze kadar temel bir kavram olan Miktar Teorisi'ni yazıya döken ve Gresham Yasasının bir versiyonunu Gresham'dan önce 1519 yılında formülleştiren bir ekonomistti.

Nikolas Kopernik, 19 Şubat 1473'te bir Prusya şehri olan Thorn'da doğdu. Babası Krakovlu bir tüccar, annesi de varlıklı bir ailenin kızıydı. Nikolas dört çocuklu bir ailenin en küçüğü idi. Kardeşi Andreas (Andrew) Frauenburg'da Augustinyan rahipti. Kız kardeşi Barbara Benedikt'in rahibesiydi ve son yıllarında Kulm'daki manastırın baş rahibesi oldu. 1517 yılından sonra öldü. Diğer kız kardeşi Katharina ise hem iş adamı hem de Thorn valisi olan Barthel Gertner ile evliydi. Barthel erken yaşlarda ölünce geride bıraktığı beş çocuğuna Kopernik baktı. Kendisi hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamıştır.

Kopernik'in yazmış olduğu De revolutionibus orbium coelestium adlı eser, Türkçeye C. Cengiz Çevik tarafından tercüme edildi.

Babasının ölümü üzerine genç Nikolas'ın dayısı Genç Lucas Watzenrode (1447-1512), Nikolas'ı kanatlarının altına aldı ve onun eğitim ve kariyer ihtiyaçlarını karşıladı. Watzenrode Polonya'nın önde gelen fikir adamlarıyla bağlantılar kurdu ve etkili İtalyan doğumlu hümanist ve Krakow saray mensubu olan Filippo Buonaccorsi'nin arkadaşıydı. Kopernik'in çocukluğunun ve eğitiminin ilk yıllarına ait günümüze ulaşabilmiş hiçbir belge yoktur. Kopernik'in biyografisini yazan insanlar Watzenrode'un genç Kopernik'i ilk olarak Torun'da kendisinin de hoca olarak çalıştığı St. John okuluna gönderdiğini varsayarlar. Daha sonra Armitage'a göre, Nikolas Krakow üniversitesi için öğrencilerini hazırlayan ve Watzenrode'un da Polonya'nın başkentinde eğitim aldığı Torun'daki Vistül nehri üzerinde olan Wlocklawek'deki Katedral okuluna gitmiştir.

1491-1492 kış döneminde Kopernik, 'Nicolaus Nicolai de Thuronia' olarak kardeşi Andrew'la birlikte Krakow üniversitesine (şu an Jagiellonian üniversitesi) kayıt olmuştur. Kopernik daha sonraki matematiksel başarıları için temel edindiği Krakow astronomi ve matematik okulunun en parlak döneminde çalışmalarına güzel sanatlar bölümünde başlamıştır(1491 güz döneminden, muhtemelen 1495'in yaz veya güz dönemine kadar). Geç ama güvenilir bir geleneğe göre (Jan Brozek), Kopernik 1491'den sonra Aristoteles'ci felsefe profesörü olan ve astronomy'nin özellikle üniversitenin dışında olduğunu düşünen Albert Brudzewski'nin öğrencisiydi. Kopernik Brudzewski'nin Georg von Peuerbach'ın Theoricæ novæ planetarum'una yaptığı çok okunan yorumuyla birlikte tanınmaya başladı ve nerdeyse kesin olarak Biskupie'den Bernard'ın ve Szamotuly'den Wociecj Krypa'nın derslerine katılmıştır ve muhtemelen Glogow'dan Jan'ın, Wroclaw (Breslau)'dan Michal'in, Pniewy'den Wojciech'in ve Olkusz'dan Marcin Bylica'nın diğer astronomi derslerini almıştır.

Kopernik'in Krakow çalışmaları ona üniversitedeki matematik ve astronomi bilgi birikiminde (aritmetik, geometri, geometrik optik, kozmografi teorik ve sayısal astronomi) kusursuz bir temel sağlamıştır ve iyi bir felsefe ve Aristoteles'in doğa bilimleri yazımları (De coelo, Metafizik) hakkında bilgi sağlamıştır. Onun öğrenme merakını uyarmıştır ve onu insancıl kültürüyle bilinen biri haline getirmiştir. Kopernik Krawkow yıllarında elde ettiği bağımsız kitap okumalarıyla (Euclid, Haly Abenragel, Alfonsine Tabloları, Johannes Regiomantanus'un Tabulae Directionum'u) ve üniversite salonlarından aldığı derslerle bilgi birikimini genişletti. Bu döneme kadar muhtemelen ilk bilimsel notlarını da tarihlendirdi, şu an bir kısmı Uppsala Üniversitesinde korunuyor. Krakow'da Kopernik astronomi üzerine büyük bir kütüphane toplamaya başladı. Bu kütüphane daha sonra savaş ganimeti olarak 1650'lerde Deluge sırasında İsveçliler tarafından kazanıldı ve şu an Uppsala üniversitesi kütüphanesindedir.

Kopernik'in Krakow'daki 4 yılı onun eleştirel becerisinin gelişiminde önemli bir rol oynadı ve astronominin 2 en popüler sistemindeki mantıksal çelişkilerin analizine ön ayak oldu-Aristoteles'in Eş merkezli küreler teorisi ve Ptolemy'nin dış merkezliler ve dış çemberler mekanizması- üstesinden gelmek ve kurtulmak Kopernik'in kendi evren yapısı doktrininin oluşumundaki ilk basamağı oluşturdu.

Muhtemelen 1495 yılının güz döneminde Kopernik Krakowdan 1489'da Warmia baş piskopozluğuna terfi eden ve yakın br zamanda (Kasım 1495'den önce) bir önceki rahip Jan Czanow'un 26 ağustos 1945'de ölümüyle boşalan Warmia rahipliğine yeğenini yerleştirmeyi düşünen dayısı Watzenrode'un talebi üzerine diplomasını almadan ayrıldı. Net olmayan sebeplerden ötürü ' muhtemelen dini meclisin bir bölümünün muhalefeti ve Rome'ya başvurularından dolayı- Kopernik'in yerleştirilmesi ertelendi ve bu durum Watzenrode'un 2 yeğenini de kilise hukuku okumak üzere İtalya'ya göndermesine sebep oldu. Görünüşe göre bu durum onların rahiplik kariyerini ilerletmelerine ve böylece Warmia dini meclisindeki etki güçlerinin artmasına neden oldu.

1496 yılının ortasında muhtemelen İtalya'ya giden dini meclisin başkanı Jerzy Pranghe ve beraberindekilerle birlikte Warmia'dan ayrıldılar. O yılın sonbaharında Kopernik Bologna'ya vardı ve birkaç ay sonra (6 Ocak 1497'den sonra) Bologna üniversitesi jürilerinin, Silezya, Prusya ve Pomeranyadan genç kutupları ve diğer milliyetlerden öğrencileri de içeren 'alman ulusu'na katıldı.
514'den bir süre önce Kopernik 'Commentariolus' u arkadaşlarına sundu. Yedi adet temel prensibi içeriyordu (aşağıda bahsediliyor). Daha sonra daha detaylı çalışması için veri toplamaya devam etti.

1532 civarı Kopernik De revolutionibus orbium coelestium'daki çalışmasını ana hatlarıyla tamamladı, fakat arkadaşlarının ısrarlarına rağmen fikirlerini açık bir şekilde ifade etmekten hor görülme riskine karşı çekiniyordu.

1533 yılında Johann Albrecht Widmannstetter Roma'da Kopernik'in teorisinin girişini anlatan bir dizi ders verdi. Papa 7. Clement ve birkaç Katolik kardinal dersleri duydular ve teoriyle ilgilendiler. 1 Kasım 1536'da Capua'nın başpiskoposu kardinal Nikolaus von Schönberg Kopernik'e Roma'dan şunu yazdı:

Birkaç yıl önce senin yeterliliğine ilişkin bir kelime bana ulaştı, herkes sürekli konuşuyordu. O sırada sana yüksek saygı duymaya başladım' Öğrendiğime göre sen yalnızca eski astronomların keşiflerini olağanüstü bir şekilde iyi bilmemiş aynı zamanda yeni bir kozmolojiyi formüle dökmüşsün. İddia ettiğine göre dünya hareket ediyor güneş evrenin merkezinde küçük bir yer kaplıyormuş' Bu nedenle büyük bir istekle sana yalvarırım, bilgili efendim, eğer zahmet olmayacaksa, bu keşfinizi evren küresi hakkındaki yazılarınızı tablolar ve bu konuyla alakalı her şeyle birlikte bana gönderdiğiniz mümkün olan en kısa zamanda âlimlere bildirmek isterim'

O zamana kadar Kopernik'in çalışması nihai formuna ulaşıyordu ve teorisi hakkındaki dedikodular bütün Avrupa'daki eğitimli insanlara ulaşmıştı. Birçok makamın ısrarına rağmen Kopernik kitabının yayımlanmasını erteledi, muhtemelen eleştirilme korkusu yüzünden. Âlimler kopernik'in kaygısının ihtimal dâhilindeki astronomik ve felsefik itirazlarla sınırlı kaldığına veya dini itirazlar hakkında da kaygı duyduğuna katılmıyorlardı.

Kopernik hala De revolutionibus orbium coelestium üzerinde çalışıyordu (yayımlamak istediği kesin olmasa bile). 1539'da George Joachim Rheticus Frombork'a geldi. Philipp

Melanchthon Rheticus için birkaç astronomla ziyaret ve çalışma ayarladı. Rheticus Kopernik'in öğrencisi oldu. 2 yıl boyunca onunla kaldı ve Narratio prima (ilk hesap) adlı Kopernik'in teorisinin özünün taslağını barındıran bir kitap yazdı. 1542'de Rheticus Kopernik'in trigonometry üzerine bilimsel bir kitabını yayımladı (Daha sonra De revolutionibus'un ikinci kitabında yer aldı).

Rheticus'dan gelen yoğun baskı altında Kopernik De revolutionibus'u yakın arkadaşına vermeyi kabul etti. Chelmno'nun piskoposu Tiedeman Giese kitabı Nürnberg'de alman

yayıncı Johannes Petreius'a bastırması için Rheticus'a iletti. Rheticus ilk başta baskıyı denetlediği halde tamamlanmadan Nürnberg'den ayrıldı ve baskının geri kalanını denetleme görevini Andreas Osiander'e verdi.

Osiander tuhaf hipotezlerle saldırmaya çalışanlara karşı çalışmayı savunmak için isimsiz ve imzasız bir önsöz ekledi. Astronomların gözlediği hareketlerin sebeplerini farklı bulabileceğini ve kavraması en kolay geleni seçebileceklerini açıkladı. Hipotez güvenilir hesaplamalara izin verdiği sürece, bir filozofun gerçek olarak neyi aradığıyla eşleşmek zorunda değildi.

1542 yakınlarına doğru, Kopernik beyin kanaması ve felç geçirdi. 24 Mayıs 1543 günü 70 yaşında öldü. Efsaneye göre öldüğü gün kitabının son basılan sayfaları ona gösterilmiş, komadan uyanıp kitabına bakmış ve huzur içinde ölmüş.

Söylentiye göre Kopernik Frombork Katedral'inde gömülü fakat 200 yılı aşkın bir süredir arkeologlar onun kalıntılarını aramak için nafile bir çaba içindeler. 1802, 1909, 1939 ve 2004'deki çabalar sonuçsuz kaldı. Fakat 2005'in ağustosunda arkeoloji ve antropoloji enstitüsü başkanı Jerzy Gassowki başkanlığında bir takım katedralin tabanının altını taradıktan sonra Kopernik'in kalıntısı olduğuna inandıkları şeyler keşfettiler.

Keşif biraz daha ileri bir araştırmadan sonra 3 Kasım 2008'de duyuruldu. Gassowski 'Kopernik olduğundan neredeyse yüzde yüz eminiz.' dedi. Polonya polis merkezi adli laboratuvarından Dariusz Zajdel kafatasını kullanarak bir yüz oluşturdu ve Kopernik'in özelliklerine benziyordu. Ayrıca kafatasının Kopernik'in öldüğü yaş olan 70 yaşlarında birine ait olduğunu da tespit etti.

Mezarı kötü şartlardaydı ve iskeletten bütün kalanlar bulunmamıştı. Mezarda bulunan kemiklerden alınan dna isveç'de Uppsala üniversitesi kütüphanesinde bulunan kopernik'e ait bir kitaptan alınan saç örnekleriyle eşleşiyordu.

22 Mayıs 2010'da Kopernik'in ikinci cenaze töreni yapıldı. Bulunan kemikleri bulunduğu yer olan Frombork Katedraline yeniden gömüldü. Siyah granitten oluşmuş mezar taşı onu Güneş merkezli teorinin kurucusu ve kilise papazı olarak tanımlıyor. Mezartaşı Kopernik'in güneş sistemi modelinin bir temsili olan altı gezegenle çevrelenmiş altın bir güneşe dayanır.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Q

Yorumlar / Değerlendirmeler Görüntüleme : 1723

Yorum yok! Bu içeriğe ilk yorumu siz bırakın..


Bu güne özel Demli Sözler..