Kamil Miras Hayatı ve Sözleri | DemliSözler.com - Hayatlar ve hayata hoş seda Demli Sözler

Sayfamızda Türk, Siyasetçi, Din Adamı Kamil Miras hakkında bilgiler yer almaktadır. Kısaca Kamil Miras Kimdir? Hayatı ve Sözleri derlenmeye çalışılmıştır. DemliSozler.com, Sözler, Aforizmalar, Bugün doğanlar, Bugün ölenler, Kimler geldi, kimler geçti, Biyografiler, Kısa Hayatlar, Demli sözler, kimin sözü, söz sahibi, sahibinden sözler, demli, sözler, com, demli sözler com

Kamil Miras

Kamil Miras - Kamil Miras Türk, Siyasetçi, Din Adamı
Doğum Tarihi : 1874
Ölüm Tarihi : 30 Nisan 1957


Sayfayı Paylaş :

Kâmil Miras, Türk siyasetçi ve din adamı.

Hayatı

Ahmet Efendi'nin oğlu olup, Mirasoğlu sülalesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'ne girmiş ve Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Bölümü'nden mezun olmuştur. Bayezid Camii'nde ders okutuyor iken, II. Meşrutiyet'in ilanının müteakip yapılan seçimlerde Afyonkarahisar Mebusu olmuştur. Daha sonra bir din bilgini olarak hizmetler yapmakta iken II. Dönem Afyonkarahisar Mebusu seçilmiştir. II. Dönem'in açılışında Kur'an'dan âyet okuyup dua etmiştir. Ankara'nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine de ilk imzayı koyanlardandır. Bir dönem mebusluk yaptıktan sonra bir daha aday olmayıp, dinî ve ilmî çalışmalara yönelmiştir.

26 Haziran 1940 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliğine atanmış, bu görevde üç yıl bulunduktan sonra 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Mebusluğu döneminde Meclis'e verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Hakk Dini Kur'an Dili adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra Buhârî Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kâmil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.

Aslında bu çalışmada Mehmet Akif'e de meal yapma görevi verilmişti. Mehmet Akif'in meali yazıp yazmadığı belli değildir. Yakın arkadaşı merhum Mahir İz'in naklettiği bir rivayete göre Akif, bir gün Ahmet Naim'in başlattığı Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih adlı eseri tamamlamakla görevlendirilen Kâmil Miras'la karşılaşır. Akif, Kâmil Miras'a Hadis işi nasıl gidiyor? der. Kamil Miras: İş çok, altından kalkamıyorum şeklinde cevap verir. Buna karşılık Akif: Sen hadisin altından kalkamıyorsun da ben Allah'ın sözünün altından nasıl kalkarım? diyerek çalışmalarını sona erdirdiğini îmâ eder.

Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras, Beyzâvî, Hazin, Medârik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle Ahkâmul'l-Kur'an'ı yayına hazırlamıştır. Anılan eserlerden başka şu eserlere de imzasını koymuştur:

Dîn-i İslâm Tarihi'nin Emevî ve Abbâsî devirlerine ait kısmı
Tarih-i İlm-i Fıkıh
Kur'an ve Tefsir Tarihi
Ahlâk-ı Ser'iyye
Kur'an'ın Cem'i
İlm-i Kelâm Tarihine ait tetkikler
Ramazan Musahabeleri

Evli ve Talat, Emin ve Sedat adında üç erkek çocuk babasıydı. Bunlardan Talat Miras uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde büyükelçilik görevlerinde bulunmuştur.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Y
Z
Q

Yorumlar / Değerlendirmeler Görüntüleme : 380

Yorum yok! Bu içeriğe ilk yorumu siz bırakın..


Bu güne özel Demli Sözler..